Týden 20.-24.11.

V úterý 21.11. nám přijdou pracovníci muzea předat slavnostně ceny - něco jsme opravdu vyhráli:)
Ve středu v MKD - představení Hudební divadlo dětem - sraz ve třídě, necháme si tam aktovky, divadlo začíná v 8:30 cca do 9:30 - proto si děti nemusí brát učebnice na první a druhou vyučovací hodinu
Ve čtvrtek 4.vyučovací hodinu - hrátky s paní psycholožkou - zaměříme se na pravidla chování v mezilidských vztazích
V pátek fotografování na kalendář pro přihlášené děti - pěkné oblečení
 

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po B - naučit řadu

 - PS 31-34, uč.34-36 vybraná cvičení; písanka 17-18 , čítanka 38-39,  

 

Matematika

-  násobení a dělení 9

- uč.40-41,  PS 28-32

 

Prvouka

význačné budovy Mělníka, dopravní síť (autobusy, auta, lodě, vlaky)

pověsti kraje

významné osobnosti Mělníka

ve čtvrtek test z poznávání památek Mělníka + osobnosti a pověsti 

 

Výtvarná výchova

klíč - frotáž + stínovaná kresba

 

Hudební výchova

vánoční písně, hudební ostinato