škola v přírodě 2018 - Vesmír 

 Fotografie ve fotogalerii.

Text vznikal po večerech díky velké fantazii našeho kosmonauta Lojzy Vacíka. Někdy je ale těžko pochopitelné, co jsme to vlastně dělali, tak pro jistotu přikládám můj text "bez fantazie" - tudíž děsně nudný:)

Pondělí:

příjezd, vybalování, seznámení s tématem školy v přírodě - vesmír; seznámení s deníčky, do kterých si budou celý týden zapisovat informace, zážitky i trénovat Čj a M; výroba cedulek na pokoje se jmény; výlet do lesa s programem - výroba letecké základny, prolézání skrz provazy, poznávání kamenů a rostlin; večer stav beztíže + odstartování a upálení raket

Úterý:

téma Měsíc - info o Měsíci; oblékání skafandru - hra - oblékněte jednoho kosmonauta za 5 minut do co nejvíce vrstev oblečení - vyhrála Míša Štětková a její tým - navlékli na ni 42 vrstev; výroba skafandru z krabice a následné úkoly ve skafandru; pěší výlet do Vrchovan na krávy a koně

Středa:

animační filmový program pro děti - vzniklo krásné video, odkaz níže; odpoledne stříkání malých planetek, odlitky stop ze sádry (děti ale víc bavilo si v tom patlat ruce!, zalepení pusy si vymyslely sami:)

Čtvrtek :

velký výlet do Panské Vsi na exkurzi do observatoře, pak do městečka Dubá a domů; odpoledne volná zábava a nabírání sil na večer; večerní diskotéka
 
Pátek: 
dopoledne balení, deníčky, koukání přes filtr na sluníčko, hledání pokladu po provázkové cestě, rozdání diplomů a odjezd domů; Praštěné větičky na konci textu jsou sesbírány z deníčků a psaly je děti.
 
 
 
hvězdné datum : Pondělí 11.6.
Příjezd všech budoucích kosmonautů na výcvikovou základnu hvězdné flotily  proběhl bez problémů.  Po rychlém ubytování a ještě rychlejší svačině začal hned náš výcvik. 
Úkol č.1. - seznámení se s technologií kosmické lodi. Po prostudování všech technických nákresů, stavíme funkční model nosiče 3A-ZSJM-NED v poměru 40:1. Jelikož jsme technicky zdatní a manuálně zruční, stavba nám jde pěkně od ruky. Již se těšíme na večer, kdy naše modely vypustíme k měsíci.
Úkol č.2 - základy geologického průzkumu kosmických hornin. Vybaveni atlasem hornin a jinými nezbytnostmi jsme vyrazili k měsíční skále (dovezeno z Měsíce za tímto účelem), kde jsme získávali zkušenosti s poznáváním a dobýváním vesmírných hornin. Úkol jsme zvládli velmi dobře, všechny podivné kameny jsme dokázali rozpoznat a uložit do přepravních schránek. Po vyčerpávajícím geologickém průzkumu jsme se těšili na zasloužený odpočinek. Ale ouha!
 Úkol č.3 - poznávání meziplanetárních kosmických stanic. Místo odpočinku jsme byli donuceni odebrat se k modelům různých meziplanetárních stanic. Každá skupina dostala za úkol prozkoumat určitou stanici a navrhnou vylepšení jejího vybavení. Jsme kreativní! Navrhli jsme vybavení, že i velitelka hvězdné flotily neskrývala své nadšení a okamžitě rozkázala všechna vylepšení realizovat. Nejvíce zaujal projekt vylepšení meziplanetární stanice NED-7-5. Ovšem ani nadšení velitelky flotily nás neuchránilo před dalším úkolem.
Úkol č.4 - simulátor letu mezigalaktickým pásem asteroidů a jiného bordelu (zelené lasery nakrknutých mimozemšťanů). V tomto úkolu jsme projevili vysoký cit pro přesnost, přesvědčili jsme svou ohebností a chytrostí. Nejlepší výsledek zaznamenal náš plukovník, který dokázal eliminovat všechny lasery najednou. Jelikož jsme fakt dobří, nebála bych se říct nejlepší, postoupili jsme přímo k plnění dalšího úkolu.
Úkol č.5 - vydržet 10 minut v simulátoru stavu beztíže. Nic nás nerozhodilo! Úkol jsme hravě zvládli. Byli jsme prohlášeni za způsobilé k letu a již se těšíme na další dobrodružství. Dnes už zbývá jediné, vypustit na orbitu naše skvělé modely z úkolu č.1.
Jako první úspěšně odstartoval model 3A -ZSJM-NED-01MINI z alternativním pohonem. Poté došlo na start i klasických nosičů 3A-ZSJM-NED-(61,72,D24). Bohužel selháním operátorů střediska řízení letů došlo k nečekanému uvolnění tlakových klapek paliva a tím pádem k uhoření modelů na startu. Za tento nepovedený start samozřejmě neneseme žádnou zodpovědnost.
Nyní se jdeme vyspat a těšíme na další kosmická dobrodružství.
 
hvězdné datum: Úterý 12.6.
Nastal den D. Startujeme. Po ranním rozcvičení jsme prostudovali plány letu, vytvořili plán dobytí Měsíce a vydali se na start. Těsně před startem jsme upravili stejnokroje naší letecké flotily tak, aby odpovídaly trochu i našim představám a nebyly stroze černé. A konečně start!
Díky technologickému pokroku naše hvězdné koráby nás dopravily rychlostí světla na orbitu Měsíce. Velitelé jednotlivých posádek se ještě na orbitě rozhodli vyzkoušet těsnost a funkčnost nových skafandrů, které obsahují poslední vymoženosti techniky. Nebyli stoprocentně spokojeni. Nové skafandry přece jen nefungovaly úplně správně, a proto velitelé posádek rozhodli, že výstup na měsíční povrch provedeme va starším typu skafandru. 
Tyto skafandry sice fungují stoprocentně, nicméně jejich design již není IN a další nevýhodou je snížená pohyblivost. Tato nevýhoda se bohužel projevila při sběru měsíčních geologických vzorků, který dopadl katastrofálně. Získali jsme pouze 3 vzorky, nicméně opět to není naší vinou, neboť včerejší výcvik probíhal bez skafandrů a se sníženou pohyblivostí nepočítal. Vzhledem k tomu, že nás staré skafandry velmi omezovaly, bylo veliteli posádek rozhodnuto, že zbytek dne strávíme na měsíční základně naší hvězdné flotily. (Bohužel není viditelná ze Země, je na odvrácené straně Měsíce.) Když jsme na ni dorazili, téměř jsme oněměli úžasem. Základna byla rozlehlá, vybavená veškerým komfortem, včetně umělé atmosféry, a co nás udivilo nejvíce, bylo to, že na této základně se chovají i pozemská zvířata. Při procházce základnou jsme dokonce objevili starý vysloužilý modul XB1-C5-1570. Protože se jedná o historický kousek, velmi důkladně jsme si ho prohlédli. 
Protože nás prohlídka takto rozlehlé základny unavila a přeci jen musíme být zítra fit, zalezli jsme každý do své hybernační komůrky a uložili se ke spánku.
 
hvězdné datum : Středa 13.6.
Opouštíme měsíc. Míříme do souhvězdí Vegy v mlhovině Andromeda do nově objeveného planetárního systému XZ-53-A. Protože o tomto planetárním systému není zatím nic známo, je velmi důležité připravit se na nečekané události. Hvězdná flotila k nám posílá externího odborníka, který nás na tyto situace připravuje pomocí modelových situací a videa. Video ke shlédnutí zde:youtu.be/KYW5tNiPUx8
Protože tato instruktáž byla dlouhá, na planety sluneční soustavy jsme pouze pohlédli, ale na žádné nebyl čas se zdržet. Průletem Kuitlerova pásu opouštíme naši sluneční soustavu. Protože cesta do systému XZ-53-A je dlouhá, tak abychom se nenudili, pokoušíme se vytvořit jeho 3D model. Ačkoliv jsme se snažili, model jsme nestihli vytvořit. Z oběžné dráhy H-531(hlavní hvězda zmíněného planetárního systému) vidíme systém XZ-53-A v celé jeho kráse. Rozhodli jsme se přistát na sedmnácté planetě tohoto systému (XZ-53-A [17]). 
Po přistání na planetě nacházíme stopy neznámé civilizace. Velitelka flotily rozhoduje o odlití stop pomocí speciálního vícevrstvého gelu. Toto rozhodnutí způsobilo katastrofu. Tento na Zemi netečný gel na této planetě zreagoval s cizí hmotou a tato hmota agresivně začala napadat členy naší hvězdné flotily. Nezbylo nic jiného, než rychle ustoupit zpět do lodi a planetu opustit. Naštěstí v ochranné atmosféře kosmické lodi  pod speciálním zářičem a za pomoci speciálně podaného léku, se hmota stala opět netečnou, takže nakonec všichni přežili bez úhony až na jednoho člena posádky, kterému zůstala hmota na pravé ruce.  Jelikož nemáme správné vybavení, opouštíme tento planetární systém a míříme zpět do mléčné dráhy k našemu slunci. Cesta bude dlouhá, takže ji strávíme v našich oblíbených hybernačních komůrkách.
 
hvězdné datum : Čtvrtek 14.6.
Vzbudil nás poplach. Naše komunikační antény zachytily volání SOS ze stanice MRS-16-89 umístěné na Marsu, avšak tato stanice by měla být již opuštěna. Odpovídáme tedy na volání a míříme k Marsu. Po přistání prohlížíme stanici MRS-16-89. Stanice je v pořádku, volání způsobil vadný čip CRP13891565. Vyřazujeme anténní systémy z provozu a zahajujeme pomarsovský přesun na funkční stanici MRS-2015-69-13. Cesta je náročná, často musíme odpočívat, nicméně úspěšně dorážíme do cíle. Po přesunu potřebujeme zrelaxovat, sníme připravené amarouny a dáváme si malý relax. Nízká gravitace Marsu umožňuje dokonalou levitaci.
Nabrali jsme síly a vracíme se na náš kurz ke Slunci. Avšak nedoletěli jsme k němu. Zlákala nás ohlušující hudba, která se ozývala z baru na Venuši. Dlouho jsme se tak nepobavili. Řádili jsme v baru do rána. Bohužel se to dozvědělo velení mezihvězdné flotily a s okamžitou platností zrušilo naší heliocentrickou misi a nařídilo návrat na Zem. Ale z Venuše je to kousek! Odložili jsme návrat na ráno a šli se bavit. Vždyť zítra je také den.
 
hvězdné datum : Pátek 15.6.
Návrat na Zemi. Výcvik i cestu vesmírem jsme si užili, jsme obohaceni o spoustu nových zážitků a znalostí, a i když víme, že se asi do vesmíru už nedostaneme, považujeme naši misi za velmi úspěšnou. Vždyť komu se podaří dostat se na Měsíc, do systému Vega, prozkoumat planety, motat se kolem Slunce, získat dovednosti a znalosti a přitom se ještě krásně pobavit. Přejem všem lidičkám, aby se jim podařilo to, co nám. 
Záznamy z našeho hvězdného deníku:
Co jsme zažili:
 • Dělali jsme matika.
 • Hledali jsme kůže a bombóny.
 • Majdinou hláškou jsem se na verandě svalil smíchy.
 • Výlet do lesa a hledání vesmírné potvory.
 • Barvili jsme si ruku.
 • Taky jsme poznávali květiny a taky jsme viseli hlavou dolů.
 • Měl jsem ruku v sádře.
 • Pak jsme hráli ping-pong a teď píšu.
 • Pohádala jsem se s palačinkou.
 • Zasádrovali sme se.
 • Pak nás ještě Lojza vytahoval za nohu do stavu beztíže.
 • Holky dostaly u večeře panický záchvat smíchu.
 • Observatoř jsme navštívili zevnitř. Měli jsme tu šanci se do jednoho satelitu.
Co jsme se dozvěděli:
 • Že kosmonauti potřebují vědět, jak to vypadá při stavu beztíže.
 • Dozvěděla jsem se různé kameny, jako třeba křemen a rostliny.
 • Rakety musí mít špičku.
 • Že musíš skafandr.
 • Ve vesmíru jsou kosmonauti bez tíže.
 • Země má osu na křivo.
 • Že Země přitahuje Měsíc, ale Měsíc se odpuzuje, ale protože Měsíc je slabší, tak se drží na jednom místě a otáčí se se Zemí.
 • Ríšu píchla včela a byli jsme na trampošce.
 • Že ňáké země mají plynů po povrchem.
 • Na Neptunu jsou větry.
 • Ve skafandru je těžké přežít.
 • Venuše je jediná planeta sluneční soustavy.
 • V noci není moc dobré nechávat otevřené okno - zmokla jsem.
 • Když běháte v krabici, tak to bolí, protože ta vrchní příklopka práská do obličeje.
 • Můžu pořádat workshopy bez toho, abych uměla to, co jim vyprávím.
 • Měsíc je udělanej do vejce.
 • Být kosmonautem je složité.