Kontakty

 

Třídní učitelka, p.uč.na Čj, M, Přv,Pv, Vv :

Mgr. Renáta Malá             mala@zsjm-me.cz        315636434

 

p.uč. Hv:

Jaroslav Lhotský       lhotsky@zsjm-me.cz        315636420

 

p.uč.Vl:

Renata Konůpková         konupkova@zsjm-me.cz        315636423

 

p.uč.Tv:

Jiřina Liptáková       liptakova@zsjm-me.cz        315636437

 

p.uč. Aj:

K. Kubecová, R. Malá,  R. Štveráková, Lm?

 

Ostatní kontakty najdete na hlavních stránkách školy www.zsjm-me.cz