Týden 12.-16.2.2018

Zapojíme se do akce Barevný týden- viz.:  https://www.facebook.com/events/125245151464683/ 

Učit se budeme normálně!!!!
 Na každý den v tomto týdnu je vybrána jedna barevná kombinace, ve které přijďte oblečeni do školy. Barevný týden je navíc pořádán na několika školách naráz a tak jistě potkáte na ulici studenty z jiných škol ve stejných barvách jako vy! 
Barvy jsme vybrali na jednotlivé dny následující: 
PONDĚLÍ: červená 
ÚTERÝ: žlutá 
STŘEDA: modrá 
ČTVRTEK: černá
PÁTEK: duhová (co nejvíce barev)


Pokud máte například pouze vršek v určené barvě, vezměte si černé kalhoty, aby vám nezkazily celkový dojem. Pátek bude nejbarevnější, oblečte si všechny barvy, co doma najdete!  Cení se i barevné doplňky :)

 
 

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po Z - naučit řadu

- práce se slovníkem - vyhledá stránku, řazení podle abecedy

- komunikační pravidla rozhovoru, telefonický rozhovor

- vypráví podle osnovy

 - uč.57-58, PS 47-48,  písanka 2.díl str.4-5,  čtení Mach a Šebestová

 

Matematika

- znázornění čísel do 1 000 (peníze, milimetrový papír, číselná osa)

- porovnávání, zaokrouhlování, rozklad

- sčítání a odčítání stovek, sčítání celých stovek + desítky neb jednotky

-  rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, čtyřúhelník)

- PS 2.díl - str.10-11 , uč. 60-62, 

 

Prvouka

životní podmínky - voda, vzduch, půda, teplo a světlo

uč. 30-31

 

Výtvarná výchova

obrázky do soutěže - Mělník - Den vody

 

Hudební výchova

Trpasličí svatba, Barvy

dechové nástroje